Truy cập nội dung luôn

Lịch tiếp công dân

Lịch tiếp công dân từ năm 2017 đến năm 2020 của Đảng ủy - HĐND - UBND phường Khương Mai

Lịch tiếp công dân của Đảng ủy - HĐND -UBND phường Khương Mai xây dựng lịch tiếp công dân từ năm 2017 đến năm 2020 và công khai trên Cổng thông tin điện tử của Phường, để tổ chức, cá nhân theo dõi để tiện liên hệ.

LỊCH TRỰC TIẾP CÔNG DÂN NĂM 2017
CỦA ĐẢNG ỦY PHƯỜNG KHƯƠNG MAI

Quý II/2017

 

NGÀY TRỰC

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ CÁN BỘ TIẾP DÂN

ĐỊA ĐIỂM TIẾP DÂN

Tháng 4/2017

Ngày 5/4/2017 

Ngày 13/4/2017

Ngày 20/4/2017

Ngày 27/4/2017

   Cao Quang Ngọc - Bí thư Đảng ủy

   Nguyễn Thị Giang - Phó Bí thư Đảng ủy

   Cao Quang Ngọc - Bí thư Đảng ủy

   Nguyễn Thị Giang - Phó Bí thư Đảng ủy

Văn phòng Đảng ủy phường Khương Mai, tầng 2, 136 phố Nguyễn Ngọc nại, Khương Mai

 

Tháng 5/2017

Ngày 4/5/2017

Ngày 11/5/2017

Ngày 18/5/2017

Ngày 25/5/2017

   Cao Quang Ngọc - Bí thư Đảng ủy
   Nguyễn Thị Giang - Phó Bí thư Đảng ủy

   Cao Quang Ngọc - Bí thư Đảng ủy

   Nguyễn Thị Giang - Phó Bí thư Đảng ủy

Văn phòng Đảng ủy phường Khương Mai, tầng 2, 136 phố Nguyễn Ngọc nại, Khương Mai

Tháng 6/2017

Ngày 01/6/2017

 Ngày 8/6/2017

Ngày 15/6/2017

Ngày 22/6/2017

Ngày 29/6/2017

   Cao Quang Ngọc - Bí thư Đảng ủy 

   Nguyễn Thị Giang - Phó Bí thư Đảng ủy
 

   Cao Quang Ngọc - Bí thư Đảng ủy

   Nguyễn Thị Giang - Phó Bí thư Đảng ủy

  Cao Quang Ngọc - Bí thư Đảng ủy

Văn phòng Đảng ủy phường Khương Mai, tầng 2, 136 phố Nguyễn Ngọc nại, Khương Mai

LỊCH TRỰC TIẾP CÔNG DÂN NĂM 2019
CỦA HĐND PHƯỜNG KHƯƠNG MAI

Quý I/2019

THÁNG/NĂM

NGÀY TRỰC

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ CÁN BỘ TIẾP DÂN

ĐỊA ĐIỂM TIẾP DÂN

Tháng 01/2019

Ngày 02/01/2019

 

 

 

 

 

 

 

Ngày 9/01/2019  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ngày 16/01/2019  

 

 

 

 

 

Ngày 23/01/2019

 

 

 

Ngày 30/01/2019

 

 

-Ông Cao Quang Ngọc - BT Đảng uỷ , CT HĐND phường

- Ông Phạm Hồng Thái – LĐ UBND, Đại biểu HĐND phường

- Ông Vũ Minh Hải – Đại biểu HĐND phường

 

 

 

 

Ông Cao Quang Ngọc - BT Đảng uỷ , CT HĐND phường

- Bà Hoàng Thị Thanh Huyền - Đại biểu HĐND phường

- Nguyễn Thúy Hiếu - Đại biểu HĐND phường

 

 

 

- Ông Cao Quang Ngọc - BT Đảng uỷ , CT HĐND phường

- Ông Nguyễn Thanh  Bang - Đại biểu HĐND phường

- Ông Trần Đình Lưu - Đại biểu HĐND phường

 

 

- Ông Cao Quang Ngọc - BT Đảng uỷ , CT HĐND phường

- Bà Dương Thùy Vân – Trưởng Ban KT – XH phường

- Ông Trịnh Quang Khanh – Phó Trưởng ban KT-XH phường

 

- Ông Cao Quang Ngọc - BT Đảng uỷ , CT HĐND phường

- Ông Đặng Đình Thạch – Đại biểu HĐND phường

- Ông Bùi Xuân Quý - Đại biểu HĐND phường

Phòng tiếp dân

HĐND ph­ường Khương Mai

136 Nguyễn Ngọc Nại

 

Tháng 02/2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ngày 6/02/2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ngày 13/02/2019

 

 

 

 

 

Ngày 20/02/2019

 

 

 

 

 

 

 

 

Ngày 27/02/2019

 

 

 

 

 

 

 

- Ông Cao Quang Ngọc - BT Đảng uỷ , CT HĐND phường

- Bà Nguyễn Thị Tuyết Mai - Đại biểu HĐND phường

- Bà Trần Thị Hồng - Đại biểu HĐND phường

 

 

 

 

 

 

- Ông Cao Quang Ngọc - BT Đảng uỷ , CT HĐND phường

- Ông Hoàng Mạnh Thắng - Đại biểu HĐND phường

- Nguyễn Chí Cường – Trưởng Ban Pháp chế HĐND phường

 

- Ông Cao Quang Ngọc - BT Đảng uỷ , CT HĐND phường

- Ông Đinh Chí Thiện - Đại biểu HĐND phường

- Nguyễn Xuân Hà - Đại biểu HĐND phường

 

 

 

- Ông Cao Quang Ngọc - BT Đảng uỷ, CT HĐND phường

- Ông Nguyễn Hữu Ngọ - Đại biểu HĐND phường

- Ông Ngô Quốc Quỳ - Đại biểu HĐND phường

Phòng tiếp dân

HĐND ph­ường Khương Mai

136 Nguyễn Ngọc Nại

Tháng 03/2019

Ngày 6/03/2019 

 

 

 

Ngày 13/03/2019

 

 

 

 

 

Ngày 20/03/2019

 

 

 

 

 

 

 

 

Ngày 27/03/2019

- Ông Cao Quang Ngọc - BT Đảng uỷ , CT HĐND phường

- Ông Dương Minh Đoàn – Đại biểu HĐND phường

- Bà Nguyễn Thị Giang – Đại biểu HĐND phường

 

 

- Ông Cao Quang Ngọc - BT Đảng uỷ, CT HĐND phường

- Bà Nguyễn Thị Giang – Đại biểu HĐND phường

- Ông Thiều Nhật Tình - Đại biểu HĐND phường

 

- Ông Cao Quang Ngọc - BT Đảng uỷ , CT HĐND phường

- Ông Đào Duy Bá - Đại biểu HĐND phường

- Ông Đặng Minh Tuấn – LĐ UBND, Đại biểu HĐND phường

 

 

 

 

 

- Ông Cao Quang Ngọc- BT Đảng uỷ , CT HĐND phường

- Ông Phan Viết Mai - Đại biểu HĐND phường

- Ông Nguyễn Văn Long - Đại biểu HĐND phường

Phòng tiếp dân

HĐND ph­ường Khương Mai

136 Nguyễn Ngọc Nại

LỊCH TRỰC TIẾP CÔNG DÂN NĂM 2020
CỦA LÃNH ĐẠO UBND PHƯỜNG KHƯƠNG MAI

Quý II/2020

THÁNG/NĂM

NGÀY TRỰC

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ CÁN BỘ TIẾP DÂN

ĐỊA ĐIỂM TIẾP DÂN

Tháng 04/2020

Ngày 01/04/2020

Ngày 8/04/2020  

Ngày 15/04/2020 

Ngày 22/04/2020

Ngày 29/04/2020

 

Lưu Đình Lượng - Chủ tịch UBND

 

Phòng tiếp dân UBND

ph­ường Khương Mai,136 Nguyễn Ngọc Nại

Tháng 5/2020

Ngày 6/5/2020 

Ngày 13/5/2020 

Ngày 20/5/2020

Ngày 27/5/2020

Lưu Đình Lượng - Chủ tịch UBND 

 

Phòng tiếp dân UBND

ph­ường Khương Mai,136 Nguyễn Ngọc Nại

Tháng 6/2020

Ngày 03/6/2020 

Ngày 10/6/2020

Ngày 17/6/2020

Ngày 24/6/2020

Lưu Đình Lượng - Chủ tịch UBND 

 

Phòng tiếp dân UBND

ph­ường Khương Mai,136 Nguyễn Ngọc Nại

 

LỊCH TRỰC TIẾP CÔNG DÂN NĂM 2020
CỦA LÃNH ĐẠO UBND PHƯỜNG KHƯƠNG MAI

Quý II/2021

THÁNG/NĂM

NGÀY TRỰC

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ CÁN BỘ TIẾP DÂN

ĐỊA ĐIỂM TIẾP DÂN

Tháng 04/2021

Ngày 7/04/2021

Ngày 14/4/2021  

Ngày 22/4/2021 

Ngày 28/4/2021

Lưu Đình Lượng - Chủ tịch UBND

 

Phòng tiếp dân UBND

ph­ường Khương Mai,136 Nguyễn Ngọc Nại

Tháng 5/2021

Ngày 5/5/2021 

Ngày 12/5/2021 

Ngày 19/5/2021

Ngày 26/5/2021

Lưu Đình Lượng - Chủ tịch UBND 

 

Phòng tiếp dân UBND

ph­ường Khương Mai,136 Nguyễn Ngọc Nại

Tháng 6/2021

Ngày 02/6/2021 

Ngày 9/6/2021

Ngày 16/6/2021

Ngày 23/6/2021

Ngày 30/6/2021

Lưu Đình Lượng - Chủ tịch UBND 

 

Phòng tiếp dân UBND

ph­ường Khương Mai,136 Nguyễn Ngọc Nại

 

LỊCH TRỰC TIẾP CÔNG DÂN NĂM 2021
CỦA LÃNH ĐẠO UBND PHƯỜNG KHƯƠNG MAI

Quý III/2021

THÁNG/NĂM

NGÀY TRỰC

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ CÁN BỘ TIẾP DÂN

ĐỊA ĐIỂM TIẾP DÂN

Tháng 7/2021

Ngày 7/7/2021

Ngày 14/7/2021  

Ngày 21/7/2021 

Ngày 28/7/2021

Lưu Đình Lượng - Chủ tịch UBND

 

Phòng tiếp dân UBND

ph­ường Khương Mai,136 Nguyễn Ngọc Nại

Tháng 8/2021

Ngày 4/8/2021 

Ngày 11/8/2021 

Ngày 18/8/2021

Ngày 25/5/2021

Lưu Đình Lượng - Chủ tịch UBND 

 

Phòng tiếp dân UBND

ph­ường Khương Mai,136 Nguyễn Ngọc Nại

Tháng 9/2021

Ngày 01/9/2021 

Ngày 8/9/2021

Ngày 15/9/2021

Ngày 22/9/2021

Ngày 29/6/2021

Lưu Đình Lượng - Chủ tịch UBND 

 

Phòng tiếp dân UBND

ph­ường Khương Mai,136 Nguyễn Ngọc Nại

TỔNG QUAN
TIN TỨC - SỰ KIỆN
Thông kê truy cập Thông kê truy cập

Đang online: 644
Lượt truy cập trong tuần: 2329
Lượt truy cập trong tháng: 2329
Lượt truy cập trong năm: 101969
Tổng số truy cập: 180025