Truy cập nội dung luôn
TỔNG QUAN
TIN TỨC - SỰ KIỆN
Thông kê truy cập Thông kê truy cập

Đang online: 351
Lượt truy cập trong tuần: 2325
Lượt truy cập trong tháng: 2325
Lượt truy cập trong năm: 101965
Tổng số truy cập: 180021

Đảng ủy phường Khương Mai

BÍ THƯ ĐẢNG UỶ PHƯỜNG QUA CÁC THỜI KỲ

 

http://thanhxuan.gov.vn/portal/Photos/2014-08/4bddd797c142dcddphan%20dinh%20mui.jpg

 

Ông Nguyễn Đại Hải

Bí thư Đảng uỷ

1997 - 8/2000

Ông Phạm Đình Mùi 

Bí thư Đảng uỷ 9/2000 - 2/2004

 

Bà Võ Thị Kim Ánh

Bí thư Đảng ủy Phường 8/2008-12/2012

http://thanhxuan.gov.vn/portal/Photos/2014-08/990943d73db8cd9dnguyenvanchung.bmp

http://thanhxuan.gov.vn/portal/Photos/2014-08/d002939f4585648dphamvanhien.bmp

Bà Nguyễn Thị Tuyết Lan

Phó Bí thư Đảng ủy Phường

02/2017 -12/2017

 

Ông Nguyễn Văn Chung 

Bí thư Đảng uỷ 2004 - 2008

Ông Phạm Văn Hiện
Bí thư Đảng ủy Phường

01/2013 - 07/2015

 

BAN THƯỜNG VỤ ĐẢNG UỶ HIỆN NAY

  

Bà Nguyễn Thị Giang
 Phó Bí thư Đảng ủy 

Ông Cao Quang Ngọc

Bí thư Đảng ủy 

 Ông Lưu Đình Lượng - 

Phó Bí thư Đảng ủy