Truy cập nội dung luôn
TỔNG QUAN
TIN TỨC - SỰ KIỆN
Thông kê truy cập Thông kê truy cập

Đang online: 1524
Lượt truy cập trong tuần: 2346
Lượt truy cập trong tháng: 2346
Lượt truy cập trong năm: 101986
Tổng số truy cập: 180042

Danh bạ điện thoại

Danh bạ điện thoại BCH Đảng bộ Phường Khương Mai, nhiệm kỳ 2020 – 2025

 

STT

Họ và Tên

Chức danh

Điện Thoại

1

Cao Quang Ngọc

Bí thư đảng uỷ

01256158888

2

Lưu Đình Lượng

Phó BT-Chủ tịch UBND

0986993388

3

Nguyễn Thị Giang

ĐUV- CN UBKT

0983738037

4 Nguyễn Anh Sơn ĐUV-Trưởng C.An 0946761973
5

Vũ Minh Hải

Đảng ủy viên

0983062866

6 Nguyễn Hữu Ngọ Đảng ủy viên 0988513555
7 Đào Huy Sáng UVTV-Bí thư CB9 0912183263
8 Dương Thùy Vân Đảng ủy viên 0913382035
9 Mai Nguyệt Hà ĐUV-CT Hội LHPN 0364110638
10 Chu Thị Thu Hương ĐUV - HT trường tiểu học KM 0989334330
11 Đào Duy Bá ĐUV-BTCB18 0983058003
12 Cao Minh Thành ĐUV-BTCB21 0914458807
13 Nguyễn Đức Khải ĐUV-BTCT11 0968810856

 

Danh bạ điện thoại Tổ nắm tình hình, tuyên truyền, vận động phòng, chống dịch bệnh Covid -19 trên địa bàn phường Khương Mai

 

STT

Họ và Tên

Chức danh

Điện Thoại

1

Đỗ Danh Vượng, Cảnh sát khu vực 

Tổ Covid cộng đồng số 1

0975.266.623

2

Đỗ Danh Vượng, Cảnh sát khu vực  Tổ Covid cộng đồng số 2 0975.266.623

3

Đỗ Xuân Trung, Cảnh sát khu vực Tổ Covid cộng đồng số 3 0988.609.812

4

Đỗ Xuân Trung, Cảnh sát khu vực Tổ Covid cộng đồng số 4 0988.609.812

5

Lương Xuân Sơn, Cảnh sát khu vực Tổ Covid cộng đồng số 5 0988609812

6

Nguyễn Trung Hiếu, Cảnh sát khu vực Tổ Covid cộng đồng số 6 0932.216.626

7

Nguyễn Trung Hiếu, Cảnh sát khu vực Tổ Covid cộng đồng số 7 0932.216.626

8

Nguyễn Trung Hiếu, Cảnh sát khu vực Tổ Covid cộng đồng số 8 0932.216.626

9

Đỗ Khắc Thắng, Cảnh sát khu vực Tổ Covid cộng đồng số 9 0902.089.192

10

Đinh Nguyên Khánh, Cảnh sát khu vực Tổ Covid cộng đồng số 10 0973.388.009

11

Đinh Nguyên Khánh, Cảnh sát khu vực Tổ Covid cộng đồng số 11 0973.388.009
12 Lương Xuân Sơn, Cảnh sát khu vực Tổ Covid cộng đồng số 12 0986.627.763
13 Đỗ Khắc Thắng, Cảnh sát khu vực Tổ Covid cộng đồng số 13 0902.089.192
14 Phạm Ngọc Hoàn, Cảnh sát khu vực Tổ Covid cộng đồng số 14 0914.772.323
15 Phạm Ngọc Hoàn, Cảnh sát khu vực Tổ Covid cộng đồng số 15 0914.772.323
16 Bùi Quang Đăng, Cảnh sát khu vực Tổ Covid cộng đồng số 16 0912.375.179
17 Bùi Quang Đăng, Cảnh sát khu vực Tổ Covid cộng đồng số 17 0912.375.179
18 Ngô Nguyên Hà, Cảnh sát khu vực Tổ Covid cộng đồng số 18 0904.628.690
19 Ngô Nguyên Hà, Cảnh sát khu vực Tổ Covid cộng đồng số 19 0904.628.690
20 Vương Đình Cảnh, Cảnh sát khu vực Tổ Covid cộng đồng số 20 0385.033.965
21 Vương Đình Cảnh, Cảnh sát khu vực Tổ Covid cộng đồng số 21 0385.033.965