Truy cập nội dung luôn
TỔNG QUAN
TIN TỨC - SỰ KIỆN
Thông kê truy cập Thông kê truy cập

Đang online: 939
Lượt truy cập trong tuần: 2339
Lượt truy cập trong tháng: 2339
Lượt truy cập trong năm: 101979
Tổng số truy cập: 180035

BỘ MÁY TỔ CHỨC

LÃNH ĐẠO ĐẢNG UỶ

STT

Họ và tên

Chức danh

1.

  Ông Cao Quang Ngọc

Bí Thư

2.

Bà Nguyễn Thị Giang

Phó Bí thư thường trực 

3.  Ông Lưu Đình Lượng Phó Bí thư 
 

  

LÃNH ĐẠO ỦY BAN NHÂN DÂN 

STT

Họ và tên

Chức danh

1.

 Ông Lưu Đình Lượng

Chủ tịch

2.

  Bà Nguyễn Liên Hương

Phó Chủ tịch – phụ trách Văn hóa – Xã hội

3.

  Ông Phạm Trung Hiếu

Phó Chủ tịch – phụ trách Kinh tế - Đô thị

 

 

LÃNH ĐẠO ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC 

STT

Họ và tên

Chức danh

1.

        Bà Nguyễn Thị Giang        

Chủ tịch MTTQ 

2.

Ông Phan Xuân Bồng

Phó Chủ tịch

3. Ông Nguyễn Thanh Bang Phó Chủ tịch