Truy cập nội dung luôn
TỔNG QUAN
TIN TỨC - SỰ KIỆN
Thông kê truy cập Thông kê truy cập

Đang online: 363
Lượt truy cập trong tuần: 2323
Lượt truy cập trong tháng: 2323
Lượt truy cập trong năm: 101963
Tổng số truy cập: 180019

Ủy ban nhân dân phường Khương Mai

UỶ BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG KHƯƠNG MAI
Địa chỉ: Số 136 phố Nguyễn Ngọc Nại, phường Khương Mai
Điện thoại: 04.35665135

 

CHỦ TỊCH UBND PHƯỜNG KHƯƠNG MAI QUA CÁC THỜI KỲ

 

 

 

 

http://thanhxuan.gov.vn/portal/Photos/2014-08/e93dc0a65b40e14dnguyenhuuhung.gif

 

 

Ô. Lê Gia Chiến

Chủ tịch UBND 1997-1999

 

Ô. Nguyễn Văn Chung

Chủ tịch UBND 1999-2004

 

Ô. Nguyễn Hữu Hùng

Chủ tịch UBND 2004-3/2007

 

 

 

http://thanhxuan.gov.vn/portal/Photos/2014-08/d002939f4585648dphamvanhien.bmp

http://thanhxuan.gov.vn/portal/khuongmai/Photos/2014-09-09/9aecaf122297ba2dAnh1.jpg

 

 

Ông Phạm Văn Hiện

Chủ tịch UBND Phường 2007-2012

Ông Nguyễn Công Bách

Chủ tịch UBND Phường 2012-T3/2017

 

Bà Nguyễn Thị Tuyết Lan
Chủ tịch UBND

02/2017 -12/2017

 

 

 

LÃNH ĐẠO UBND PHƯỜNG HIỆN NAY

 

 

 

 

 

Ông Phạm Trung  Hiếu

Phó Chủ tịch UBND    

Ông Lưu Đình Lượng
     Chủ tịch UBND

Bà Nguyễn Liên Hương 

Phó Chủ tịch UBND