Truy cập nội dung luôn
TỔNG QUAN
TIN TỨC - SỰ KIỆN
Thông kê truy cập Thông kê truy cập

Đang online: 903
Lượt truy cập trong tuần: 2338
Lượt truy cập trong tháng: 2338
Lượt truy cập trong năm: 101978
Tổng số truy cập: 180034

MTTQ và các Đoàn thể phường Khương Mai

UBMTTQ PHƯỜNG KHƯƠNG MAI
Địa chỉ: Số 136 phố Nguyễn Ngọc Nại, phường Khương Mai
Điện thoại: 04.35650131

Khóa I nhiệm kỳ1997-2002
Chủ tịch: Nguyễn Thước
Phó Chủ tịch: Ngô Văn Tác
Thành viên UBMTTQ: Lê Văn Hay
Khóa II, nhiệm kỳ 2002-2007
Chủ tịch: Ngô Văn Tác
Phó Chủ tịch:
Thành viên UBMTTQ: Lê Văn Hay
Khóa III, nhiệm kỳ 2008-2013
Chủ tịch: Ngô Văn Tác
Phó Chủ tịch: Phan Xuân Bồng
Thành viên UBMTTQ:

- Vũ Thị Đức

- Vũ Văn Vỵ

Khóa IV, nhiệm kỳ 2014-2019
Chủ tịch: Nguyễn Văn Long
Phó Chủ tịch: Phan Xuân Bồng
Thành viên UBMTTQ:

- Hoàng Văn Cừ

- Trịnh Đình Mùi
HỘI CỰU CHIẾN BINH PHƯỜNG KHƯƠNG MAI
Địa chỉ: Số 136 phố Nguyễn Ngọc Nại, phường Khương Mai
Điện thoại:04.35650131
Chủ tịch: Nguyễn Hữu Ngọ

Phó chủ tịch:

Các Uỷ viên thường vụ:
HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ PHƯỜNG KHƯƠNG MAI
Địa chỉ: Số 136 phố Nguyễn Ngọc Nại, phường Khương Mai
Điện thoại:04.35650131

Chủ tịch: Mai Nguyệt Hà

Phó chủ tịch:

Các Uỷ viên thường vụ:
ĐOÀN TNCSHCM PHƯỜNG KHƯƠNG MAI
Địa chỉ: Số 136 phố Nguyễn Ngọc Nại, phường Khương Mai

Bí thư :
Điện thoại: 04.35650131

Các Uỷ viên thường vụ:
CÁC HỘI ĐOÀN THỂ KHÁC
Địa chỉ: Số 136 phố Nguyễn Ngọc Nại, phường Khương Mai

Điện thoại: 04.35650131