Truy cập nội dung luôn
TỔNG QUAN
TIN TỨC - SỰ KIỆN
Thông kê truy cập Thông kê truy cập

Đang online: 526
Lượt truy cập trong tuần: 562
Lượt truy cập trong tháng: 13547
Lượt truy cập trong năm: 140016
Tổng số truy cập: 218072

Hội đồng nhân dân phường Khương Mai

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN PHƯỜNG KHƯƠNG MAI
Địa chỉ: Số 136 phố Nguyễn Ngọc Nại, phường Khương Mai
Điện thoại: 04.32945741

CHỦ TỊCH HĐND PHƯỜNG QUA CÁC THỜI KỲ

 

 

Ô. Nguyễn Đại Hải
Chủ tịch HĐND
1997 - 19

Ô. Nguyễn Quang Nhuận
Chủ tịch HĐND
19.. - 19...

Ông Phạm Văn Hiện

Chủ tịch HĐND phường

từ 01/2013 - 07/2015

 

 

THƯỜNG TRỰC HĐND PHƯỜNG HIỆN NAY

 

             

 Ông Cao Quang Ngọc 

Chủ tịch HĐND phường

 

 

Bà Nguyễn Thị Giang

 Phó ​Chủ tịch HĐND phường