Truy cập nội dung luôn
TỔNG QUAN
TIN TỨC - SỰ KIỆN
HOẠT ĐỘNG ĐOÀN THỂ HOẠT ĐỘNG ĐOÀN THỂ

HƯỚNG TỚI KỶ NIỆM 80 NĂM NGÀY TRUYÊN THỐNG NGƯỜI CAO TUỔI VIỆT NAM (06/6/1941-06/6/2021)
Ngày đăng 03/06/2021 | 09:17  | Lượt xem: 129

80 năm truyền thống vẻ vang Người cao tuổi Việt Nam và sự phát triển Hội Người cao tuổi phường Khương Mai

Nói về lịch sử đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước trong thế kỷ XX chúng ta không bao giờ quên những người mẹ anh hùng, người bố, người ông dũng cảm, kiên trung  hy sinh cống hiến máu xương, người thân cho độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội.

Ngày 6/6/1941 đồng chí Nguyễn Ái Quốc đã ra lời kêu gọi “Kính cáo đồng bào” và “Lời hiệu triệu đoàn kết tất cả các bậc phụ lão”. Người chỉ rõ: “Trách nhiệm của các vị phụ lão với nhiệm vụ đất nước thật là trọng đại. Đất nước hưng thịnh do phụ lão xây dựng. Đất nước tồn tại do phụ lão giúp sức. Nước bị mất phụ lão cứu. Nước suy sụp, phụ lão phù trì. Nước nhà hưng, suy, tồn, vong phụ lão đều gánh trách nhiệm rất nặng nề…. Nước nhà lo, các cụ cùng phải lo. Nước nhà vui, các cụ cùng được vui. Đối với gia đình, đối với Tổ quốc, phụ lão có trọng trách là bậc tôn trưởng; đối với làng xóm, đối với bà con, phụ lão có sự tín nhiệm lớn lao. Phụ lão hô, nhân dân hưởng ứng; phụ lão làm, nhân dân làm theo…”.Từ đó đến nay trải qua các cuộc trường kỳ kháng chiến, cũng như xây dựng đất nước, dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, phong trào “đoàn kết toàn dân” “đoàn kết các bậc phụ lão” ngày càng phát triển với sức mạnh đại đoàn kết dân tộc đã tạo ra nguồn lực to lớn, mạnh mẽ là một trong những nhân tố góp phần quyết định thắng lợi các nhiệm vụ trong từng giai đoạn cách mạng của dân tộc.

Từ nguyện vọng tha thiết của lớp người cao tuổi trong cả nước, sự quan tâm sâu sắc, đánh giá cao của Đảng, Nhà nước, theo đề nghị của BTVTW Hội NCTVN khóa III, ngày 26/5/2006 Thủ tướng Chính phủ đã ra quyết định số 772QĐ-TTg: Lấy ngày 06/6 hàng năm là “Ngày truyền thống NCT VN”; Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (khóa XII) ban hành Luật NCT số 39/2009/QH12ngày 23/11/2009. Điều 6 của Luật đã ghi rõ “Ngày 06/6 hàng năm là Ngày NCT VN”, như vậy từ năm 2010 ngày 06/6 hàng năm là Ngày truyền thống NCTVN đồng thời cũng là ngày NCTVN.  Đặc biệt hơn, khoản 3, điều 37 Hiến pháp năm 2013 đã khẳng định vị trí, vai trò của NCT “NCT được Nhà nước, gia đình và xã hội tôn trọng, chăm sóc và phát huy vai trò trong sự nghiêp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.  Thực hiện lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Người cao tuổi là của quý vô giá của dân tộc, của Nhà nước” vì vậy khi đất nước vừa giành được độc lập Bác Hồ kính yêu đã viết thư kêu gọi thành lập Hội  Phụ lão cứu quốc “để hùn sức giữ gìn nền độc lập của nước nhà”. NCT hăng hái trong kháng chiến chống Pháp bảo vệ chế độ dân chủ nhân dân, giữ vững nền độc lập dân tộc. Trong kháng chiến chống Mỹ, NCT hăng hái tham gia thực hiện hai nhiệm vụ chiến lược của dân tộc. Trong thời kỳ đổi mới, hội nhập quốc tế, Hội NCT VN từ Trung ương tới địa phương chủ động tham mưu, đề xuất với Đảng, Nhà nước, cấp ủy, chính quyền địa phương nhiều chủ trương, chính sách liên quan đến NCT, góp phần bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của NCT. Hội đã khuyến khích lớp người cao tuổi hăng hái tham gia phong trào thi đua yêu nước “Tuổi cao – gương sáng” trên các lĩnh vực hoạt động công tác của Hội nhằm phát huy ‘vốn quý giá”, tiềm năng, thế mạnh, kinh nghiệm sống NCT.

Hội Người cao tuổi phường Khương Mai được thành lập tháng 10 năm 1997. Hiện nay Hội được tổ chức thành 21 chi hội, 64 tổ hội theo địa bàn 21 tổ dân phố. Ban Chấp hành Hội khóa VI (2021-2026) gồm 17 ông, bà. Đến tháng 6 năm 2021 Hội có 2.138 hội viên, riêng 6 tháng đầu năm 2021 Hội kết nạp 121 hội viên mới vào Hội. Nhiệm kỳ VI, Hội xây dựng và ban hành Quy chế hoạt. Hội NCT phường Khương Mai tổ chức và hoạt động gắn liền với sự phát triển toàn diện, nhiều thành công của phường Khương Mai.Trải qua 24 năm xây dựng và trưởng thành, Hội NCT là tổ chức xa hội được lãnh đạo phường quan tâm, là nơi gửi gắm niềm tin của các ông/bà cao tuổi, nơi hội tụ, sẽ chia, sống khỏe sống có ích, sống an vui. Hội luôn hoàn thành xuất sắc, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, nét nổi bật là:

          Thường xuyên quán triệt và nghiêm túc tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các Chỉ thị, nghị quyết của trên tới cán bộ, hội viên tạo nên sự thống nhất về ý chí và hành động trong toàn hội.Thực hiện có hiệu quả 3 nhiệm vụ trọng tâm 2 chương trình công tác; đó là: (1) Thường xuyên chăm lo xây dựng, củng cố tổ chức hội vững mạnh. (2)Tổ chức các hoạt động chăm sóc góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống Người cao tuổi: Các chương trình “Mắt sáng cho người cao tuổi” các buổi khám sức khỏe, khắm mắt miễn phí, các kỹ năng bảo vệ sức khỏe, du lịch, tham quan được Hội quan tâm. Đặc biệt Hội được lãnh đạo phường, các tổ chức đoàn thể, chi hội quan tâm, tổ chức mừng thọ, chúc thọ, thăm hỏi các cụ lúc đau ốm, lúc “đi xa” chu đáo, trang trọng. (3) Tổ chức, hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, phát huy vai trò NCT tham gia có hiệu quả trên các lĩnh vực đời sống xã hội ở phường: 184 hội viên NCT tham gia công tác xã hội từ Cấp ủy, Hội, đoàn thể, tổ dân phố  chi hội, tổ hội với ý thức tâm huyết xây dựng Đảng, xây dựng Chính quyền và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. (4) Chú trọng xây dựng, phát triển quỹ “ Chăm sóc và phát huy vai trò NCT” ở các chi hội. (5) Tổ chức thực hiện tốt chương trình NCT tham gia bảo vệ môi trường, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.

Từ những cố gắng và nỗ lực trên năm 2019 Hội NCT phường được UBND thành phố tặng Bằng khen về phát huy vai trò NCT trong xây dựng hệ thống chính trị cơ sở. 3 năm được UBND Quận Thanh Xuân tặng giấy khen và nhiều năm được UBND phường Khương Mai khen thưởng.

Ôn lại Ngày truyền thống NCTVN, ngày NCTVN, quán triệt Chương trình hành động Quốc gia về NCT giai đoạn 2021-2030 và các chỉ thị, nghị quyết của các cấp, kế tục 80 năm truyền thống vẻ vang NCTVN, Hội NCT phường Khương Mai cần tập trung thực hiện tốt những nhiệm vụ chủ yếu sau:

 - Quán triệt và tuyên truyền tới cán bộ, hội viên nội dung cơ bản Nghị quyết Đại hội lần thứ 13 của Đảng, Nghị quyết Đại hội VI Hội NCTVN, nghị quyết của các tổ chức hội cấp trên , Nghị quyết, văn bản chỉ đạo của Đảng ủy, UBND phường Khương Mai…tạo sự thống nhất ý chí hành động trong tổ chức hội.

-Tiếp tục quán triệt tư tưởng Hồ Chí Minh về NCT, Luật NCT, các văn bản của cấp trên về chăm sóc và phát huy vai trò NCT. Thực hiện tốt chức năng tham mưu cho cấp ủy, chính quyền phường đảm bảo thực hiện chính sách đối với NCT

 - Phối hợp với MTTQ phường, các tổ chức đoàn thể, vận động, ủng hộ xã hội hóa các hoạt động chăm sóc, phát huy vai trò NCT.

  - Coi trọng bồi dưỡng kiến thức, kinh nghiệm, nâng cao vai trò, trách nhiệm đội ngũ cán bộ các cấp, xây dựng đội ngũ cán bộ chủ chốt của hội kế tiếp, bảo đảm tính kế thừa và phát triển

 Phát huy truyền thống đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, trách nhiệm mọi cán bộ, hội viên NCT nêu cao vai trò trách nhiệm quyết tâm thực hiện các nhiệm vụ, chỉ tiêu, nghị quyết Đại hội Đại biểu NCT phường Khương Mai lần thứ VI, nhiệm kỳ 2021-2026 đề ra, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Đảng ủy, UBND phường Khương Mai đề ra./.

Một số hình ảnh:

 Thông kê truy cập Thông kê truy cập

Đang online: 1304
Lượt truy cập trong tuần: 2347
Lượt truy cập trong tháng: 2347
Lượt truy cập trong năm: 101987
Tổng số truy cập: 180043